شهرداری منطقه دو رشت
منطقه مسکونی

 

ضوابط و مقررات نحوه استفاده از زمین تفکیک و احداث ساختمان
1-منطقه مسکونی
1-1: موارد استفاده از زمین
 1-1-1 : استفاده مجاز : در منطقه مسکونی احداث ساختمانهای مسکونی با تراکم های پیش بینی شده در طرح تفضیلی ( تراکم های زیاد، متوسط و کم و ویژه ) مجاز است.
سایر کاربریهای مجاز در منطقه مسکونی به شرح زیر هستند:
الف : کاربریها ی شناور مشروط بر رعایت کلیه مقررات تعیین شده برای این کاربریها.
ب : احداث مساجد و تکایا.
*ج : احداث مهد کودک، دبستان ، راهنمایی و مدارس غیرانتفاعی.
ح : احداث سرای سالمندا و مراکز نگهداری کودکان معلول.
خ : احداث مطب خصوصی پزشکان و سایر موارد مشروحه در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری.
چ : احداث مراکز تزریقات و پانسمان و درمانگاه و نانوائی.
ه : فضای سبز
*بعد از درخواست از کمیسیون ماده 5 و اخذ مصوبه قابل اقدام خواهد بود.
ف : تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز منطقه همجوار .
ق : احداث پارکینگ.
ص : اماکن بهداشتی ( گرمابه ) .
1-1-2 : استفاده های مشروط :
                الف : احداث کارگاههای مجاز خانگی مشروط بر کسب مجوز از محیط زیست و شهرداری مجاز.
1-1-3: استفاده های ممنوع :

                احداث هر گونه کاربری در منطقه مسکونی به جز کاربریهای که بر روی نقشه طرح تفضیلی شهر منعکس گردیده و کاربریهای مجاز اعلام شده در این ضوابط و مقررات و کاربریهای خدماتی که بصورت شناور در بافت مسکونی منظور گردیده ممنوع است0

تاریخ به روز رسانی: 1388/06/26
تعداد بازدید: 7188
تلفن تماس:                  01333329745 الی 6
 دورنگار:                        01333346567
 آدرس:  رشت،خیابان امام خمینی،میدان دکتر حشمت،چله خانه، منطقه دو شهرداری رشت
پست الکترونیک:                    info@rasht.ir
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شهرداري منطقه دو رشت ميباشد.
Powered by DorsaPortal