شهرداری منطقه دو رشت
  • شهرداري منطقه دو رشت
  • عکس
  • عکس1
  • عکس 2
  • عکس3
اخبار منطقه
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه /1
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه /1
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه /1
1397/04/28
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/2
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/2
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/2
1397/04/28
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/2
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/2
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/2
1397/04/28
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/3
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/3
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/3
1397/04/28
سرکار خانم هاجر خرمدل به عنوان معاون مالی و اقتصادی منطقه 3 رشت منصوب شد
سرکار خانم هاجر خرمدل به عنوان معاون مالی و اقتصادی منطقه 3 رشت منصوب شد
سرکار خانم هاجر خرمدل به عنوان معاون مالی و اقتصادی منطقه 3 رشت منصوب شد
1397/04/28
شهرداري منطقه دو رشت
شهرداري منطقه دو رشت
۱۳۹۷/۴/۲۸
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير

سخن شهردار

نظرسنجی
سامانه 137
تلفن تماس:                    99999999 (99) 98+
 دورنگار:                        99999999 (99)98+
 آدرس:  رشت، ميدان شهرداري، ساختمان مركزي،
دفتر منطقه 2
پست الكترونيك:                    info@rasht.ir
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شهرداري منطقه دو رشت ميباشد.
Powered by DorsaPortal